Från lärling till elektriker

För den som läser till elektriker så är målet slutligen att bli godkänd yrkeselektriker som därmed får göra egna elinstallationer. Om du i framtiden vill starta och driva eget företag inom branschen så behöver du ta alla certifikat och arbeta ett visst antal timmar praktiskt. Efter det så är du godkänd och anses redo för att arbeta och driva näringsverksamhet på egen hand. Här går vi igenom några av de krav som finns på vägen från lärling till elektriker.

Certifikat
För att bli elektriker så behöver du ta certifikaten som bland andra Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, har tagit fram. Du behöver läsa vissa kurser på gymnasiet inom områden som:
• Datorteknik, kunskap om dator och hur de är uppbyggda.
• Energi, läran om hur energi skapas och omvandlas.
• Mekanik, kunskap om grundläggande fysikaliska lager och hur de påverkar konstruktioner.
• Ellära, räkna på och mäta elektricitet samt hur kretsar är uppbyggda.
• Elektronik, En förståelse för och förmåga att kunna konstruera elektriska kretsar och bygga enklare maskiner och motorer som drivs på elektricitet.
När du har läst de här kurserna så har du goda grunder för att ta första certifikatet till att bli elektriker.

Prov i elsäkerhet
Alla som numera läser till elektriker på gymnasienivå kommer att få genomgå ett prov i elsäkerhet. Det innebär rent praktiskt att man får öva på att sköta om och driva en elanläggning. Här ligger fokus på att förstå ur man gör det här på bästa sätt och håller säkerheten på en hög nivå.

Lärlingstid
Tiden som lärling är en av de viktigaste pusselbitarna i att bli färdigutbildad elektriker. Här får du arbeta ute på riktiga arbetsplatser med installationer och det som företaget du arbetar hos gör för tillfället. Du kommer att få arbeta tätt ihop med en elektriker på elfirma göteborg som är färdigutbildad och kan handleda dig i arbetet. En lärling får lön för sitt arbete och med tiden så får hen utföra allt mer krävande arbetsuppgifter och blir allt mer självgående.

Milstolpar som lärling – A-kortet
En lärling kommer att vara ute och arbeta praktiskt under hela 1600 timmar innan man anses fullvärdig som elektriker. Den första riktiga milstolpen är efter 720 timmar eller 18 veckors heltidsarbete. Då är lärlingen redo att ta det som kallas för ”A-kortet”. Med det kortet i hand så får lärlingen arbete mer på egen hand och ta sig an större projekt själv än tidigare.

Milstoplar som lärling – B-kortet
Efter ytterligare 22 veckors arbete på heltid så kommer lärlingen att ha avverkat 1600 timmar praktiskt elarbete. För den som arbetar med regelrätta elinstallationer i fastigheter eller hos privatpersoner så har man hunnit se och lära sig väldigt mycket på den här tiden för en sådan hemsida. Nästa steg är nu att ta kort B som innebär att man är redo att axla rollen som yrkeselektriker.

Montör år 1
När arbetsgivaren har signerat kortet så kan man nu ansöka om certifikat för att arbeta som elmontör. Lärlingen har nu en ny lämnat det första året, har en ny titel och kan kalla sig själv för 1:a års montör.