Vad är Elektrikergymnasiet?

Det finns ett flertal gymnasium i Sverige som utbildar sina elever till att bli elektriker. Skolor som har flera olika inriktningar beroende på vad man vill lära sig inom området. Sen finns Elektrikergymnasiet som helt och hållet riktar in sig på att enbart utbilda elektriker. Ett gymnasium för dig som verkligen vill bli specialist inom ditt område.

Inriktning redan första året

Det är relativt vanligt att gymnasieutbildningar har inriktningsval till andra året. Första året är därmed mer generellt. På Elektrikergymnasiet finns inriktningen redan med från början vilket gör att man redan första året har relativt mycket praktik och ämneskunskap. Det kan vara skönt att efter 9 år vid skolbänken få komma igång med att omsätta teori i praktik.

Under första året läser eleverna så kallade karaktärsämnen, dvs. ämnen som behövs för att bli en kunnig elektriker. Dessutom har man mycket praktik inom skolan. Andra året är det fortsatt mycket karaktärsämnen men nu kommer även en del kärnämnen och denna del ökar. Under tredje året är det en stor del praktik hos någon lokal elektriker. Tre dagar per vecka sker praktik vilket är ett utmärkt sätt att både lära sig yrket och få en fot i arbetslivet. Det inte sällan som eleverna får extrajobb på sina praktikplatser efter att de slutfört sin utbildning och därmed börja jobba.

Annan syn på läxor

En punkt som skiljer Elektrikergymnasiet mot många andra skolor är att de inte aktivt jobbar med läxor. Resonemanget är att lärarna jobbar dagtid och vill vara lediga på kvällarna – då borde även eleverna har liknande upplägg. Tanken är därmed att man ska kunna bli färdig elektriker enbart genom att följa med på lektionerna och ta till sig den kunskap som förmedlas. En elev som av någon anledning inte hinner gå in på elektrikeristockholmslän.se med kan jobba ikapp på speciell lärarledd extratid. Detta betyder inte att ingen läser läxor eller tränar till prov hemma. Men de som först och främst siktar på godkända betyg och ta sig igenom utbildning bör inte behöva träna extra. Önskas däremot högre betyg kan det behövas.

Pedagogik

Utbildningen vilar på två pedagogiska metoder – Träningspedagogik och Förmågornas pedagogik. Med träningspedagogik menas i att de lägger stor vikt vid att omvandla teoretisk kunskap i praktik. Att vara elektriker innebär att genomföra ett praktiskt jobb och att då enbart kunna vad man ska göra ”i teorin” ger knappast någon trovärdighet mot arbetsgivare eller kund.

Det betyder även att eleverna ska reflektera över sina kunskaper och hur saker fungerar i helhet. Att se sina förmågor växa fram och kunna se allt i en större process.

Ansöka till elektrikergymnasiet

Vill du bli elektriker och läsa till detta på gymnasienivå kan ansökan ske till elektrikergymnasiet via den lokala intagningsenheten. Mer information går att läsa på den nationella sidan gymnasieintagning.se.

Det är även möjligt att byta från annat gymnasium till elektrikergymnasiet i det fall man inser att den utbildning man går inte var helt passande. I detta fall ska en speciell bytesblankett fyllas i och skickas in till skolan. Mer information om skolan, ansökningsblanketter och kontaktuppgifter hittas på dess hemsida.